Brugerbetingelser

Betingelserne herunder beskriver brugen for DBO - Discover Business Opportunities, samt hvad vi gør med det indhold, du bidrager med.

Oprettelse af brugerkonto
Når du opretter en bruger / virksomhed på DBO, accepterer du disse brugerbetingelser. Det er ikke muligt at oprette en brugerkonto, hvis du ikke ønsker at acceptere betingelserne.

Benyt dit fulde, korrekte navn
Du skal benytte dit fulde, korrekte navn, når du opretter en brugerkonto. Har vi mistanke om, at du bruger et andet navn, beder vi dig dokumentere dit navn. Ved manglende dokumentation, lukker vi din brugerkonto. Du må ikke afgive nogen form for oplysninger om andre end dig selv.

Benyt en fungerende e-mailadresse
Ved tilmelding forpligter du som bruger, ved, at de indtastede data er korrekte, ligesom mailadressen også virker efter oprettelsen.

Hvis mailadressen ikke virker, kan det føre til, at vi lukker din brugerkonto. Det er ikke tilladt at bruge midlertidige mailsystemer, der sletter konti automatisk. Du vil løbende modtage e-mails på denne e-mailadresse - eksempelvis

  • Hvis du har glemt din adgangskode
  • Hvis du ønsker at blive informeret om opgaver
  • Hvis andre virksomheder ønsker at komme i kontakt med dig
  • Etc.

Lukning af brugerprofil
Du kan til hver en tid lukke din brugerprofil via siden. Det indhold, du har bidraget med, vil dog fortsat være synligt med dit navn. Dette gør vi for at sikre sammenhæng og mening i de opslag, du har deltaget i.

Din brugerkonto er personlig og må ikke deles med andre
En brugerkonto er som udgangspunkt din personlige adgang til DBO, og knyttet til dit navn. Du må derfor ikke dele dit login med andre. En overtrædelse kan føre til, at vi lukker din brugerkonto.

Dit ansvar
Du har selv ansvar for det indhold, du slår op som virksomhed, eller det, du kommenterer.

En konto giver adgang til at bidrage med indhold på DBO, blandt andet i form af kommentarer, debat og fotos. Du er selv ansvarlig for, at det indhold, du bidrager med, overholder gældende dansk lovgivning.

Herunder er du bl.a. selv ansvarlig for, at dine kommentarer ikke indeholder injurier eller krænker andres ophavsret. Alt indhold er som udgangspunkt dækket af ophavsret, så du skal være ophavsmand til det indhold, du bidrager med, eller citere inden for ophavsretslovens rammer for god citatskik. Såfremt tredjemand dokumenterer, at du har krænket hans rettigheder eller lignende, vil dine kontaktoplysninger blive videregivet til denne tredjemand. Strafbare forhold vil blive politianmeldt.

Du skal overholde alle retningslinjer for kommentarer, debat m.v., og vi forbeholder os at slette din konto og spærre for adgang til at oprette en ny, hvis du overtræder de reglementer, som gælder for dig, enten groft eller i gentagelsestilfælde.

DBO forhåndsgodkender ikke det indhold, du bidrager med. Andre brugere kan anmelde dit indhold, og DBO vil herefter tage stilling til, om det overholder brugervilkårene.

Ansvarsfraskrivelse
DBO er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte tab, som er sket i forbindelse med brug af siden, det være sig rigtigheden af opslag fra andre, eventuelt hvor ikke alle detaljer er kommet med i en udbudt opgave etc.

Betaling
Den eneste vare der på DBO kan købes er Premium-medlemskab, hvor der enten betales månedligt eller årligt.

Ønsker man ikke længere Premium-medlemskab, så kan det opsiges den kommende måned, er der derimod tale om årligt, så udløber medlemskabet når perioden udløber. Der refunderes dermed ikke allerede betalt services.

Ophavsret og immaterielle rettigheder
Du bevarer ophavsretten til det indhold, du bidrager med, men giver samtidig DBO ret til vederlagsfrit at benytte indholdet. Det indhold, du bidrager med på DBO, kan således også blive brugt i det materiale vi sender ud.

Alle opslag vil være offentlige tilgængelige, hvorved en journalist kan bringe det, dog skal der angives kilde.

Vi som medie, bringer ikke opslag til andre medier eller videresælger oplysninger!

Al indhold af personlig karakter, såsom mailadresse, vil ikke være offentlig tilgængelig.

Dataindsamling
For at skabe den optimale brugeroplevelse, indsamler vi løbende data om brugeradfærden. Dette gøres alene for at optimere brugen af DBO. Alle disse data er anonyme.

E-mails
Når du tilmelder dig DBO, accepterer du også at modtage infomails fra DBO. Infomails vil 9 ud af 10 tilfælde være omkring brugen af DBO.

Ændringer af betingelserne
Hvis der laves væsentlige ændringer i brugervilkårene, vil vi orientere herom.